آرمان های مجرد

بیشتر برای برطرف کردن عیب های مشخص بکوشید تا برای برآوردن آرمان های مجرد .

                                                                                         (کارل پوپر)

/ 0 نظر / 5 بازدید