رودربایستی و حیا

      رودربایستی و حیا ارمغان خودآگاه و خرد جمعی است و قدرت « نه » گفتن در امور جزئی و سطحی زندگی از ضمیر ناخودآگاه و روحیه ی بی گذشت حیوانی بشر نشأت می گیرد . به عبارت دیگر رودربایستی و حیا ، محصول مستقیم "درک حضور دیگری" و "شفقت" است .

                                                                       بخشی از مسیج یک دوست

                                                                          بیست و یکم شهریور 92

/ 1 نظر / 9 بازدید
ريژاب

سلام جناب شباويز. نميدانيد چقدر پيام شما براي من غيرمنتظره و شادي آفرين بود. منهم بسيار خوشحالم كه پراكنده ها دوباره روبراه شده است. هنوز چيزي نخوانده‌ام. ولي مطمئنم عالي نوشته‌ايد و اين سالهاي غيبت كلي بر غناي نوشته‌هايتان اضافه كرده است. پيروز باشيد.