انسان و بهشت

انسان ها  وقتی به تنهایی قصد رفتن به بهشت را دارند ، عموما موجودات بی آزاری هستند . مشکل دقیقا از جایی شروع می شود که می خواهند سایرین را نیز با خود به بهشت ببرند ؛ آن هم به زور !!!

(مسیجی از یک دوست)

/ 0 نظر / 15 بازدید