وقاحت و وطن

وقتی در یک زبان خارجی ، واژه های وقیحانه به کار برده می شوند ، ما آنها را همچون مفاهیم وقیح احساس نمی کنیم . اگر چنین واژه ای با لهجه ی خارجی تلفظ شود حالت مضحک به خود می گیرد . مشکل بتوان با یک زن خارجی وقیح بود . وقاحت عمیق ترین ریشه ای است که ما را به وطنمان وابسته می کند . (میلان کوندرا)

/ 0 نظر / 4 بازدید