انسان و جنگ

اگر مارشهای عزای کمتری وجود داشت ، شاید مرگهای کمتری هم وجود داشت . احترام به مصیبت از بی فکری کودکانه هم خطرناک تر است . به راستی پیش شرط همیشگی مصیبت چیست ؟ وجود آرمانهایی که آنها را گرامی تر از زندگی بشر می دانند و پیش شرط جنگ چیست ؟ باز همان مطلب . آنها آدمها را به سوی مرگ می رانند ، چرا که از نظر آنها چیزی بزرگتر از زندگی آدمی وجود دارد . جنگ فقط در جهان مصیبت میتواند وجود داشته باشد . انسان از آغاز تاریخ فقط جهان مصیبت را شناخته و نتوانسته پا را از آن فراتر نهد . (بخشی از مسیج یک دوست)

/ 0 نظر / 5 بازدید