# ایدئولوژی

آرمان های مجرد

بیشتر برای برطرف کردن عیب های مشخص بکوشید تا برای برآوردن آرمان های مجرد .                                                                                          (کارل پوپر)
/ 0 نظر / 7 بازدید